Sluiten

Druk op enter om te zoeken, ESC om te sluiten.

Gerrit Vreugdenhil

Levend water

Pastor Carlos Colombia Gerrit Vreugdenhil schilderij liggende foto
Ik had het voorrecht te preken tijdens een 'culto unido', een gezamenlijke kerkdienst, waarbij ook voorgangers en jongeren uit andere gemeentes aanwezig waren. De dag erna vroeg pastor Carlos korte bijbelstudie te geven in het uur van gebed, voorafgaande aan de kerkdienst.

Ik sprak over Johannes 15:15 en Jesaja 50:4, over de vertrouwelijke omgang met God, wat een mooie impuls gaf aan het gezamenlijk gebed. In de preek daarna stond ik stil bij de leiding van God in het leven van Paulus, aan de hand van Handelingen 16. Mooi om te merken hoe de preek weerklank vond bij de mensen.

Gods plannen
Toen ik Pastor Carlos beter leerde kennen en we over de gemeente spraken, vroeg hij me om voor de gemeente te bidden. Hij moedigde me aan om als God iets op mijn hart zou leggen, het met hem te delen. Die nacht na de gezamenlijke kerkdienst lag ik een tijdje wakker en bad ik voor de gemeente. We hadden gesproken over de noden van de stad en de roeping van de gemeente. Men zocht naar duidelijkheid en bevestiging van Gods plannen voor de gemeente en haar rol in de stad.

"Hij moedigde me aan om als God iets op mijn hart zou leggen, het met hem te delen. Die nacht na de gezamenlijke kerkdienst lag ik een tijdje wakker en bad ik voor de gemeente."

Levend water
Tijdens mijn gebed werd ik herinnerd aan Johannes 7, waar de Heere Jezus op het tempelplein sprak over stromen van levend water die uit het binnenste van de gelovigen zouden vloeien. Dit levende water symboliseert de Heilige Geest. Vervolgens kreeg ik een beeld van een gebouw waaruit levend water stroomde, vergelijkbaar met het visioen van de tempel in Ezechiël 47. Naarmate je verder van de kerk afkwam, werd het water dieper. Hoe groter de nood, hoe sterker de zalving van de Geest. Zou het Gods roeping zijn om uit te gaan naar die plekken in de stad waar de nood het grootst is, zoals drugsverslaving en armoede?

Schilderij
Ik deelde mijn gebedsindrukken met Pastor Carlos. Hij was duidelijk ontroerd, want een paar jaar eerder hadden zendelingen hetzelfde visioen gehad en het zelfs vastgelegd in een schilderij. Het volle weekend liet me verrijkt en dankbaar terugkeren naar Medellín, waarbij ik over de woorden van Paulus in Efeze 3 reflecteerde: samen met alle heiligen begrijpen we de liefde van God en de genade van Christus pas echt.

Over Gerrit

Gerrit Vreugdenhil is getrouwd met Corine. Samen hebben zij drie kinderen. In de periode 1998-2007 was hij als docent Oude Testament verbonden aan een Evangelisch Theologische Faculteit in Chili. Daarna is hij predikant geweest in Woerden en Gouda. Sinds september 2022 werkt Gerrit als docent Oude Testament aan het Seminario Bíblico de Colombia.

Verhalen

Uitzenddienst Gerrit Vreugdenhil foto kerkdienst
Colombia
De kerk in Latijns-Amerika

Uitzenddienst ds. Gerrit Vreugdenhil

Headerafbeelding Harriette tulpen provence
Frankrijk
De kerk in Europa

Hollandse tulpenpracht in de Provence

triade heren-1
Tsjechië
De kerk in Europa

Triades van gemeenteleden

Verhaal-roeping-fam-de-groot-banner
Zuid-Soedan
De kerk in Afrika

Enthousiasme voor God en een roeping naar Zuid-Soedan

Gemeente in Albanië
De kerk in Europa

Tegendraads trouw

Headerafbeelding egypte willem jan feestelijk
Egypte
De kerk in het Midden-Oosten

Een feestelijke woensdag

Harriette Smit - Jongeren en ouderen in Frankrijk groepsfoto
Frankrijk
De kerk in Europa

Tieners kleuren het leven van ouderen

verhaal-colombia-doleweerd
Colombia
De kerk in Latijns-Amerika

Een nieuwe lach

Verhaal-ommekeer-Goreangab tombo
Namibië
De kerk in Afrika

Ommekeer