Sluiten

Druk op enter om te zoeken, ESC om te sluiten.

Gert en Rieneke van de Pol

Nieuw Bijbelstudieprogramma geeft geloofsgroei

Bijbelstudie Malawi 2
Veel christenen in Malawi zijn nauwelijks thuis in de Bijbel. Dankzij het interactieve Bijbelstudieprogramma dat GZB-zendingswerker ds. Gert van de Pol samen met Malawische collega’s heeft opgezet, gaat op steeds meer plekken de Bijbel open en groeien mensen in geloof.

De kerk in Malawi groeit hard. Dat brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee.Er zijn veel te weinig geschoolde predikanten. Zo'n 85% van de diensten wordt geleid door een ouderling of diaken; een groot deel van hen heeft echter niet eens de basisschool afgerond. De nieuwe Bijbelstudiemethode – ‘BibleStudy4All’ – helpt niet alleen gewone gemeenteleden, maar ook deze voorgangers om beter te leren preken.

Actief meedoen
Gert van de Pol: “We willen graag dat iedereen kan meedoen. Ook de mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen, en dat is minstens dertig procent van de bevolking. Om actieve deelname te bevorderen, doen we Bijbelstudie in kleine groepen en gebruiken we een vierstappen aanpak: bij elk Bijbelgedeelte bespreken we dezelfde vier kernvragen:

  • Wat raakt je in dit gedeelte het meest?
  • Wat begrijp je niet (goed) en hoe kunnen we elkaar helpen dat beter te begrijpen?
  • Wat leren we in dit gedeelte over God? En wat over onderwerpen die in dit gedeelte spelen?
  • Hoe brengen we wat we leren in de praktijk?

Gert van de Pol

“We willen graag dat iedereen kan meedoen. Ook de mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen, en dat is minstens dertig procent van de bevolking."

Bijbelstudie op scholen
De nieuwe methode wordt enthousiast ontvangen. Op steeds meer plekken binnen de Presbyteriaanse Kerk van Centraal-Afrika (CCAP) gaat men ermee aan de slag. De studentenorganisatie binnen de CCAP wil de Bijbelstudiemethode ook introduceren bij studenten van het middelbaar en hoger onderwijs. In juli ging Gert met ruim 500 jongeren van een middelbare school aan de slag met de methode BibleStudy4All. Hij hoefde geen enkele moeite te doen om de jongeren ‘stil te krijgen’. Ze luisterden aandachtig, deden volop mee en een aantal van hen deelde vrijmoedig wat ze hadden opgepikt.

Wordt vervolgd
Half september keren Gert en Rieneke van de Pol terug naar Nederland; Gert wordt predikant van de Protestantse Gemeente Uitwijk-Waardhuizen. Zijn werk wordt voortgezet door Herman Meijer. Samen met lokale predikanten gaat Herman het Bijbelstudieprogramma verder uitrollen en implementeren. De familie Meijer wordt zondag 18 september door de GZB uitgezonden vanuit Rotterdam (NoorderlichtCharlois).

Interesse in zending?

Al langer leefde bij Herman en Anneloes Meijer de wens om zich in te zetten binnen Gods wereldwijde kerk. Denk je daar ook wel eens over na? Op zaterdagmorgen 19 november organiseert de GZB ‘Zend mij!’, een informatiebijeenkomst voor mensen die interesse hebben in een uitzending via de GZB.

Verhalen

Tidzalerana
De kerk in Afrika

Tidzalerana

Cesta Obnovy Leendert Wolters
De kerk in Europa

Cesta Obnovy in Most

Esther van der Knijff natuur Libanon
De kerk in het Midden-Oosten

Trouw

Verhaal Herman Meijer Malawi
De kerk in Afrika

Bidden voor een banaan

Vertelavond Jiwan

De levende evangelist Bharati vertelt

Ds. Willem-Henri en Ditteke den Hartog
De kerk in Afrika

Rare tijden en lange rijen

Familie Vrij groep Albanië
De kerk in Europa

Vuurtje

20221117 - Burcht
De kerk in Europa

Van Hus tot Havel

Elise Verschuure Deisse Fernández Leal
De kerk in Latijns-Amerika

Koken voor de kinderen