Impact van het coronavirus


Overal ter wereld worden er ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Grenzen gaan dicht, scholen worden gesloten, bijeenkomsten kunnen niet doorgaan en in verschillende landen is er zelfs een verplichte thuisquarantaine. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor onze partnerkerken, de zendingswerkers en de voortgang van de projecten waar de GZB bij betrokken is. Op deze pagina willen we u graag op de hoogte houden.

De GZB is samen met Christelijke Gereformeerde Kerken en Verre Naasten op verzoek van lokale partnerkerken een corona-noodhulpactie gestart. Met onze hulp delen zij voedselpakketten uit aan de allerarmsten. We hebben uw steun hiervoor nodig. Meer info klik hier

Update 20 mei | Namibië

Namibië is in een lockdown. Hoe is dit voor de kinderen van zendingswerkers? Het schoolwerk gaat thuis door. Ook blijft Joram Oudshoorn thuis de studenten van de Namibia Evangelical Theological Seminary les geven.

Kijk hier het filmpje van de kinderen van fam. Oudshoorn in Namibië.


Update 19 mei | Albanië

In Albanië riep de regering na de eerste besmettingen de noodtoestand uit. Mensen konden niet zomaar de straat op, laat staan dat pastors, zoals Pastor Vita (zie foto) van Gevangenenzorg Albanië op bezoek konden bij hun gevangen.

Toch is het werk op een creatieve wijze verder gegaan. De pastors schreven bemoedigende brieven naar ‘hun’ gevangenis, net zoals de apostel Paulus deed tijdens zijn huisarrest.

Een van hen schreef: 'Ik voel me nu net als jullie: opgesloten, geïsoleerd en bang. Maar zoals Jezus de storm liet zwijgen, is de storm van angst en verwarring in mij tot zwijgen gebracht. Dat is ook mijn bemoediging voor jullie!'

Het zendingswerk gaat door. Juist nu! Daarvoor hebben wij uw steun nodig. Geef nu aan de pinkstercollecte waarmee onder andere Gevangenzorg Albanië wordt ondersteund. 
>>Meer info Pinkstercollecte


Update 13 mei | Het GZB ZOOM gebed

Hoewel de coronacrisis zorgen met zich meebrengt, leidt het ook tot creatieve nieuwe ideeën. Ideeën om met elkaar wereldwijd verbonden te blijven.

Leendert Wolters, zendingswerker in Tsjechië, initieerde het GZB ZOOM gebed. Samen met collega’s wereldwijd verbonden zijn en in gebed richten op God.

Lees hier meer. 

Update 12 mei | Noodhulp Corona

Kerken helpen kerken, het corona-noodhulpinitiatief van Verre Naasten, Diaconaat CGK - De ander, de naaste en de GZB is in volle gang. Benieuwd wat er met jouw steun wordt gedaan? Kijk dit prachtige, hoopvolle filmpje uit Nepal.

Jouw steun is nodig! Lees meer & doneer: www.gzb.nl/kerkenhelpenkerken


Update 11 mei | Samen deelnemen aan de missie van God

Waar het ene deel van de wereld nog voor de piek van corona staat, heeft het andere deel de piek al gehad. Veranderingen in samenlevingen worden doorgevoerd. Veranderingen met als doel om mensen te beschermen. Kijk naar Nederland waar we gaan richting een ‘1,5 meter-samenleving’.

Onze partner in Centraal-Azië: 'Dit is ook een kans om de wereld met nieuwe ogen te zien, om te zien wat God doet en hoe wij daarin kunnen meewerken. Alleen in, door, met en vanwege Jezus kunnen we zelfs vooruit denken. Ondanks alle veranderingen, blijft onze roeping hetzelfde: samen deelnemen aan de missie van God.'


Update 8 mei | Voedselbonnen in Libanon

Heleen van den Berg is uitgezonden door de GZB naar Libanon. Hier werkt zij bij de peuteropvang ‘GROW’. Afgelopen week zijn er voedselbonnen aan gezinnen van de kinderen uitgedeeld. Deze bonnen kunnen de gezinnen naar eigen inzien bij de supermarkt besteden, maar niet voor alcohol en tabak. Op die manier kunnen de gezinnen meer specifiek in hun noden voorzien worden.


Update 7 mei | vertrouwen op God

Daniëlle Oudshoorn, zendingswerker in Namibië, vroeg 3 vrouwen van haar gebedsgroep wat te vertellen over vertrouwen op God in moeilijke tijden.

'Ik vrees echt niets, want ik weet dat Hij mij zal beschermen'

Update 6 mei | Kerken Helpen Kerken

Kerken helpen Kerken; de corona-noodhulpactie van de GZB, Christelijke Gereformeerde Kerken en Verre Naasten. Met onze ondersteuning kunnen voedselpakketten worden uitgedeeld aan de allerarmsten.

De coronacrisis raakt miljoenen mensen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika hard. Medisch én economisch. Want; geen werk, geen inkomen, geen eten. Wij willen lokale kerken ondersteunen zodat zij zorg kunnen bieden aan mensen die het zoveel moeilijker hebben dan wij. Bijvoorbeeld in Nepal waar de lokale kerk voedselpakketten aan mensen in sloppenwijken uitdeelt.

Bidt en helpt u mee? Samen kunnen wij Jezus’ licht laten schijnen in zwaar getroffen regio’s.

Voor meer informatie en donatiemogelijkheden zie: www.gzb.nl/kerkenhelpenkerkenUpdate 4 mei | Hoopvolle kansen in Franse 'lockdown'

De taken van Harriëtte Smit, zendingswerker in Frankrijk, liggen grotendeels stil. Toch zet deze crisis haar pastorale zendingshart in beweging.

Lees hier haar hele verhaal. 

Update 1 mei | hulp blijven geven

Yad Elie is een organisatie die als doel heeft de algehele leer- en leefsituatie te verbeteren van kinderen in Jeruzalem. Dit doen ze onder andere door het verstrekken van voedsel waardoor de kinderen geen honger leiden.

Vanwege de coronacrisis zijn de activiteiten van Yad Elie niet meer mogelijk. Behalve het ondersteunen van Afrikaanse asielzoekers. Deze doelgroep is erg kwetsbaar, zij hebben immers geen toegang tot fondsen van de overheid. Yad Elie schreef: “Voor een non-profit organisatie als de onze, is het onmogelijk om stil te zitten. Juist nu hebben zoveel kinderen onze hulp nodig.”Update 28 april | Alleen God weet het

Bericht van een Rabbijn uit Australië;
"Dit piepkleine virus van 125 nanometer (*Een nanometer is een miljardste van een meter) heeft de gehele wereld in een chaos gebracht. Al onze plannen staan op losse schroeven, de beurzen slaan op hol, landen gaan op slot, en we hebben er geen idee van wat de toekomst brengt. Maar dat is altijd het geval. Wij weten nooit wat de toekomst brengt. We denken alleen maar dat we het weten en zijn steeds weer verbaasd als dingen niet uitwerken zoals we hadden verwacht. Nu is het masker eraf. We moeten toegeven dat we kwetsbaar zijn.

Wat gaat er nu gebeuren? Dat weten we niet. Onze experts weten het niet. Onze leiders weten het niet. Alleen God weet het. En daar gaat het om. Alleen God weet het. Sluit je ogen en voel de onzekerheid. Sluit er vrede mee. Laat het je opnemen. Omarm je onwetendheid. Want in alle verwarring is er één ding dat je zeker weet. Je bent in Gods handen."

Update 24 april | Zorg voor iedereen

Tijdens de Middeleeuwen was er een grote Pestuibraak die het leven van veel Europeanen heeft gekost. Terwijl veel mensen en regeringsleiders wegliepen van de zieken of hen zelfs vervolgden, deden christelijke kerken en kloosters het tegenovergestelde. Zij verzorgden de zieken en stervenden. 

Op dit moment is er weer een wereldwijde epidemie. In Centraal-Azië zijn er klinieken en ziekenhuizen die patiënten met een bepaalde nationaliteit weigeren. Sommige van deze patiënten krijgen zelfs te maken met verplichte internering in een quarantainegebied. In reactie daarop schreef een christelijke arts ons: "We willen iedereen in onze kliniek ontvangen en zorg aanbieden, ongeacht het land waar ze vandaan komen of de symptonen die ze hebben. Net als de christelijke kerk van de Middeleeuwen weigeren we patiënten af te wijzen vanuit angst. Integendeel, we zullen hen dezelfde liefde en compassie tonen als God voor ons heeft."

Update 23 april | Volharding

In Colombia gaat dominee German gewoon door met de zorg voor kinderen in kansarme wijken. Vooral in de wijk ‘Los Alpes’ in Bogota is het nu niet makkelijk. De meeste mensen wonen illegaal in de wijk en drugsbedes controleren er alles. Doordat alles is stilgelegd in het land is er minder eten en zijn er rellen in de wijk.

Ds. German krijgt bescherming van de politie zodat hij in de wijk de kinderen te eten kan geven. Zo krijgen deze kinderen, die het zo hard nodig hebben, toch elke dag te eten.

Laten we bidden voor volharding voor Ds. German en zijn team om dit werk te blijven doen.

Update 22 april | God is zo goed! 

Negen Covid-patiënten zijn ontslagen uit het Entebbe General Hospital in Oeganda! 

God is zo goed! 


Update 20 april | Gods Goede Nieuws

'Hoe kunnen we het Goede Nieuws juist nu doorgeven te midden van alle beperkingen? '

Een werker in gesloten land kreeg op zijn hart om video’s met verzen uit Gods Woord te maken en via sociale media te verspreiden. Inmiddels zijn ze honderden keren bekeken. ‘Wat een mooie video! Om mij heen zijn zoveel mensen bang en bezorgd. Ik ga deze video ook delen op mijn pagina!’ reageerde een meisje van begin 20 op een video.

Afgelopen zondag was het orthodoxe Paasfeest. Op deze dag heeft de werker een video over de opstanding, verschijningen en Hemelvaart verspreid. Zodat mensen het Goede Nieuws mogen horen van Hem, die Zelf het leven is.

Gods Woord vindt ingang in de gesloten huizen!


Update 17 april | Paascompilatie

Rondom Pasen kregen wij veel bemoedigen binnen vanuit de hele wereld. Deze willen wij graag met jou delen!

In het filmpje komen verschillende paasuitingen voor vanuit Pakistan, Frankrijk, Rwanda en van een werker uit gesloten land.


Update 16 april | God is met ons

Het openbare leven ligt op Cuba stil. Dit leidt ertoe dat het steeds moeilijker is om aan eten te komen.

Onze partner schreef het volgende: ‘Juist in deze moeilijke tijden is het belangrijker dan ooit om onze relatie met God te vernieuwen. Hij is altijd, in alle momenten onze Beschermer en Bewaarder geweest. En ook nu zal Hij dat blijven zijn. Laten we daarom op God vertrouwen en trouw blijven. God zal met ons zijn. We bidden voor jullie en voor alle broeders en zusters wereldwijd.’

Psalm 91: 1-2: Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!


Update 15 april | David en Corona

Het land waarin je woont is in een complete lockdown; je mag alleen nog de straat op om boodschappen te doen... Wat betekent dat voor de daklozen? Wie kan hen nog helpen? 

Nood maakt creatief! Lees hier het verhaal van onze werkers in Centraal-Azië waar daklozen pakketjes met een maaltijd meekrijgen.


Update 14 april | U zij de glorie

'A toi la gloire', oftewel 'U zij de glorie' klonk afgelopen weekend in Nederland maar ook in Frankrijk. 

Kijk en luister hier het prachtige lied dat onze partner Unepref speciaal maakte voor Pasen. 

Update 12 april | PasenUpdate 9 april | de wereld heeft het Evangelie nodig

'Meer dan ooit heeft de werled het Evangelie nodig. De kerk wil onder alle omstandigheden dat Evangelie delen en present zijn. Dit is zo omdat Christus Zijn gemeente bewaart. Dáár ligt de grond van onze hoop.'

Ds. Jan Ouwehand, de Waarheidsvriend 9 april 2020.

Lees hier het hele artikel. 


Update 8 april | Gods werk gaat door

In Mozambique worden de regels rondom corona behoorlijk aangescherpt. Desondanks mag het ‘Chiyembekezo programma’ van de lokale overheid doorgaan. Dit programma van de GZB, waarbij vrijwilligers langs dorpen gaan om zieken te bezoeken, hen over God te vertellen en medische voorlichting te geven, is dit jaar het Diaconaal Project HGJB.

Het team van vrijwilligers is getraind om met alle maatregelen om te gaan én tegelijkertijd hulp te bieden aan hen die het nodig hebben.


Update 7 april: blijven bidden voor Gods bescherming en genade

In Egypte zijn veel maatregelen genomen tegen corona. Tharwat Wahba is docent op de Theologische Universiteit in Caïro. Net als vele Nederlanders, werkt dr. Tharwat vanuit huis. Dr. Tharwat maakt zich zorgen, onder andere voor de mensen die hun inkomen zijn verloren.
Ondanks de zware maatregelen vertelt hij het volgende: “We kijken ook naar de positieve punten: mensen komen tot rust, besteden tijd met hun familie en komen meer naar God toe. We blijven bidden voor Gods bescherming en genade, voor iedereen. Zoals in Jesaja 40 vers 26 staat geschreven: ‘‘Door zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één.'


 

Update 3 april | Samen blijven wij werken en bidden

Medewerkers van de GZB namen onderstaand filmpje op. Met een duidelijk boodschap: 'Samen met u en jou blijven wij werken en bidden voor Gods wereldwijde kerk.'

Update 2 april | Hoop op God

Vanwege de onstabiele situatie en slechte medische voorzieningen zijn John en Marjan Lindhout, zendingswerkers in Nicaragua, teruggekeerd naar Nederland.

Het was onverwachts, maar gelukkig konden ze voor hun vertrek nog een afscheidsdienst houden. Jongeren uit de gemeenten gaven daar een getuigenis. Ze waren onzeker m.b.t. het Corona virus, maar toch vol verwachting voor de toekomst. Vanwege hun hoop op God!Update 2 april | Wij zijn niet alleen

In zeer korte tijd is de wereld grondig op zijn kop gezet door het Corona-virus. Directeur Jan Ouwehand: 'Onze God is geen toeschouwer, maar Hij heeft in Jezus eens en voor altijd laten zien dat Hij met huid en haar betrokken is. Dat is onze hoop, we zijn niet alleen.'
>> Meer info

Update 1 april | Voorbereiden op Corona

Corona lijkt nog niet echt uitgebroken te zijn in Nepal, maar iedereen houdt zijn hart vast. De tekorten aan allerlei materialen zullen ook hier groot zijn.

Om hierop te anticiperen is Narenda Bdr Rana, ex-patiënt van onze medische partner INF, alvast begonnen met het maken van stoffen maskers voor de INF ziekenhuizen. Ook (ex-)patiënten die meedoen in het income generating project van INF zijn al aan het werk gegaan met de productie van maskers en ontsmettingsmiddelen.

Update 30 maart | Gods wijsheid en Zijn medicijn

Door het coronavirus voelen veel mensen zich geïsoleerd, bezorgd of bang. Maar God is er altijd bij. Hij heeft controle over alle situaties en is direct en praktisch bij ons betrokken.

Als GZB werken we al jaren samen met Anneta in Nieuw-Zeeland. Anneta heeft de meeste TEE (theologisch afstandsonderwijs) teams in Centraal Azië helpen opstarten. Helaas zit ze nu in quarantaine in Nieuw-Zeeland. Graag geeft ze je de volgende bemoediging mee: 'These days the whole world is speaking and throwing the news about COVID-19 at me, practically in all emails that I receive. It would be stupid and foolish to deny its threat, but I can easily get depressed and automatically make myself vulnerable to a disease if not to coronavirus then to some other disease. Or I can listen to God, take His advice and use His good medicine against diseases. I choose God’s wisdom and His medicine – a cheerful heart'.


Update 27 maart: Groeten van de vier Masketiers

 In Praag hebben Leendert en Nelleke Wolters samen met hun kerk voedselpakketten uitgedeeld uit aan daklozen. 'Wie weet wat er verandert in deze individualistische maatschappij. Wat zou het mooi zijn als de gemeenschapszin blijvend zou zijn. Laten we bidden om een opwekking in heel Europa!'.
>> Meer info

Update 26 maart:  Zending in crisistijd

God heeft alles in Zijn hand Heleen van den Berg werkt als zendingswerker in Libanon. Daar is op dit moment een totale lockdown. 'Maar ik weet: God heeft alles in Zijn hand!'
Lees het RD-artikel over zending in crisistijd. 

Update 25 maart: Homeschooling

Onze zendingswerkers weten als geen ander hoe het is om thuisonderwijs aan je kids te geven. Maarten en Gerdien Blom deden dat jaren in Albanië en zo nu ook. Bekijk dit hilarische filmpje en voel je bemoedigd!


Update 23 maart: Een doorbraak in de kerk in Bosnië

Afgelopen zondag was een hoopvolle historische dag in Sarajevo. In een land met heel weinig christenen, zagen we in de kerk van Heleen van der Sluijs, Zendingswerker in Bosnië, dat het aantal luisteraars afgelopen zondag verdubbeld was ten opzichte van een normale zondag. Een prachtig teken van hoop. 


Update 23 maart: GZB tijdens de coronacrisis

Ds. Jan Ouwehand, directeur GZB: ‘We geloven en vertrouwen dat God regeert, dat Hij ons kent en ook in deze tijden met ons is. Als niets ons kan scheiden van de liefde van God (Rom.8), dan kan ook de dreiging van de Coronavirus dat niet.’
>> Meer info

Update 20 maart: Blijf bidden 

De GZB heeft vele medewerkers die op allerlei plekken actief zijn. We volgen de ontwikkelingen in deze wereld op de voet. Voor sommige landen is het besluit al genomen om onze medewerkers naar Nederland te halen. Belangrijke argumenten daarbij zijn de lokale medische zorg, de dreiging van sociale onrust en de lokale maatregelen van overheden. Er is nauw overleg tussen alle betrokkenen.

Vanzelfsprekend heeft de crisis ook in toenemende mate een impact op onze partnerkerken en mensen in de diverse landen. Ook hun nood weegt ons zwaar en we doen al het mogelijke om hen te ondersteunen. Hebt u vragen over een specifiek land neem dan gerust contact op met de GZB.

Wij vertrouwen elkaar toe in de handen van de levende God. Wij brengen elkaar in het gebed bij Hem. Blijft u ook bidden voor alle betrokkenen!

Ds. Jan Ouwehand

Update 19 maart: ‘We hebben geen antwoorden. We vertrouwen op God.'

Voor de zendingswerkers zijn het ook onzekere tijden. Doen ze er goed aan om te blijven of is het verstandiger om terug te komen? Wat als de gezondheidszorg tekort schiet? Of als een familielid in Nederland ziek wordt of overlijdt? Zijn er dan nog wel vluchten terug naar Nederland? In korte tijd moeten er belangrijke beslissingen genomen worden. Projecten worden stilgelegd, taalstudies lopen vertraging op, verlof, reizen en familiebezoeken moeten worden uitgesteld. In alle stress is het niet altijd makkelijk om nuchter te blijven. Maar zoals een zendingswerker schreef: ‘We hebben geen antwoorden. We vertrouwen op God.’
>> Meer info

Update 19 maart: Het spook van de quarantaine

Matthijs Geluk, zendingswerker in Peru, was vorige week ivm de GZB-dag samen met ds. Gerardo en Ysabel Castro in Nederland. Een bezoek dat slechts 46 uur duurde. Ze keerden zo snel mogelijk terug, maar wel met het risico dat ze bij terugkomst 2 weken in quarantaine zouden moeten.
>> Meer info

Update 18 maart: Coronavirus in Zuid-Afrika

Gerrit en José Heino: Zal Afrika relatief gespaard worden? Een continent dat al zoveel rampen heeft gekend en kent, waaronder TBC, HIV en Ebola. Wereldwijd, voornamelijk in derdewereldlanden waaronder Zuid-Afrika, zijn er 10 miljoen nieuwe TB-patiënten per jaar waarvan er 1.5 miljoen overlijden (2018, www.who.int). De HIV/aidsepidemie is in een heel aantal landen waaronder Zuid-Afrika een stille epidemie geworden. Wereldwijd zijn er 37.9 miljoen mensen die met HIV leven, zijn er 1.7 miljoen nieuwe besmettingen per jaar en 770.000 doden (2018, www.who.int).
>> Meer info

Update 18 maart: Kyrie-Eleison en Maranatha markeren laatste ontmoetingen in vastentijd

Ook in Frankrijk is het openbare leven nu grotendeels beperkt. Harriëtte Smit vertelt hoe de vastentijd abrupt een wending kreeg.
>> Meer info

Update 18 maart: Corona en politiek in Malawi

De hele wereld is in de ban van het coronavirus. Nederland ligt voor een groot deel plat. Ondertussen gaat het leven in Malawi vrijwel 'gewoon' door. Hoe lang nog? Een update van Gert en Rieneke van de Pol.
>> Meer info

Update 17 maart: Houd moed

Ds. Jan Ouwehand, directeur GZB: We weten ons in Hem verbonden met de wereldwijde kerk. We bidden met hen, voor hen en zij met ons en voor ons. We vertrouwen dat niets ons kan scheiden van Zijn liefde.
>> Meer info


Update 15 maart: Corona bezien vanuit Ebola-land

Mark Godeschalk, arts in Congo: De wereld is in de ban van het coronavirus. Het grijpt om zich heen, breidt zich uit van plek naar plek, terwijl van alle kanten wordt geprobeerd de verspreiding in te dammen. Het bereikt ons in Oost-Congo waarschijnlijk ook binnenkort (nu al in West-Afrika, Kinshasa, Kenia, Rwanda, etc). Een epidemie, dat komt ons bekend voor. Hoe zien wij COVID-19 met de Ebola-epidemie in Oost-Congo nog in de vingers? 
>> Meer info

Update 13 maart: Gert-Jan Segers over het niet doorgaan van de GZB-dag

Gert-Jan Segers zou een van de sprekers zijn op de GZB-dag zaterdag 14 maart in Barneveld. Via een videoboodschap laat hij weten dat ook hij het jammer vindt dat de dag niet doorgaat.
>> Meer info


Update 11 maart: GZB-dag gaat niet door!

Helaas moeten we besluiten dat de GZB-dag niet doorgaat. Het besmettingsgevaar is te groot. Diezelfde middag volgt ook het besluit vanuit de overheid: bijeenkomsten met meer dan 100 mensen worden afgelast.
>> Meer info