Impact van het coronavirus

Overal ter wereld worden er ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Grenzen gaan dicht, scholen worden gesloten, bijeenkomsten kunnen niet doorgaan en in verschillende landen is er zelfs een verplichte thuisquarantaine. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor onze partnerkerken, de zendingswerkers en de voortgang van de projecten waar de GZB bij betrokken is. Op deze pagina willen we u graag op de hoogte houden.
 

Update 2 april: Wij zijn niet alleen

In zeer korte tijd is de wereld grondig op zijn kop gezet door het Corona-virus. Directeur Jan Ouwehand: 'Onze God is geen toeschouwer, maar Hij heeft in Jezus eens en voor altijd laten zien dat Hij met huid en haar betrokken is. Dat is onze hoop, we zijn niet alleen.'
>> Meer info

 

Update 1 april: Voorbereiden op Corona

Corona lijkt nog niet echt uitgebroken te zijn in Nepal, maar iedereen houdt zijn hart vast. De tekorten aan allerlei materialen zullen ook hier groot zijn.
Om hierop te anticiperen is Narenda Bdr Rana, ex-patiënt van onze medische partner INF, alvast begonnen met het maken van stoffen maskers voor de INF ziekenhuizen. Ook (ex-)patiënten die meedoen in het income generating project van INF zijn al aan het werk gegaan met de productie van maskers en ontsmettingsmiddelen.


Update 30 maart: Gods wijsheid en Zijn medicijn

Door het coronavirus voelen veel mensen zich geïsoleerd, bezorgd of bang. Maar God is er altijd bij. Hij heeft controle over alle situaties en is direct en praktisch bij ons betrokken.

Als GZB werken we al jaren samen met Anneta in Nieuw-Zeeland. Anneta heeft de meeste TEE (theologisch afstandsonderwijs) teams in Centraal Azië helpen opstarten. Helaas zit ze nu in quarantaine in Nieuw-Zeeland. Graag geeft ze je de volgende bemoediging mee: 'These days the whole world is speaking and throwing the news about COVID-19 at me, practically in all emails that I receive. It would be stupid and foolish to deny its threat, but I can easily get depressed and automatically make myself vulnerable to a disease if not to coronavirus then to some other disease. Or I can listen to God, take His advice and use His good medicine against diseases. I choose God’s wisdom and His medicine – a cheerful heart'.


Update 27 maart: Groeten van de vier Masketiers

 In Praag hebben Leendert en Nelleke Wolters samen met hun kerk voedselpakketten uitgedeeld uit aan daklozen. 'Wie weet wat er verandert in deze individualistische maatschappij. Wat zou het mooi zijn als de gemeenschapszin blijvend zou zijn. Laten we bidden om een opwekking in heel Europa!'.
>> Meer infoUpdate 26 maart:  Zending in crisistijd

God heeft alles in Zijn hand Heleen van den Berg werkt als zendingswerker in Libanon. Daar is op dit moment een totale lockdown. 'Maar ik weet: God heeft alles in Zijn hand!'
Lees het RD-artikel over zending in crisistijd


Update 25 maart: Homeschooling

Onze zendingswerkers weten als geen ander hoe het is om thuisonderwijs aan je kids te geven. Maarten en Gerdien Blom deden dat jaren in Albanië en zo nu ook. Bekijk dit hilarische filmpje en voel je bemoedigd!

 Update 23 maart: Een doorbraak in de kerk in Bosnië
Afgelopen zondag was een hoopvolle historische dag in Sarajevo. In een land met heel weinig christenen, zagen we in de kerk van Heleen van der Sluijs, Zendingswerker in Bosnië, dat het aantal luisteraars afgelopen zondag verdubbeld was ten opzichte van een normale zondag. Een prachtig teken van hoop. Update 23 maart: GZB tijdens de coronacrisis

Ds. Jan Ouwehand, directeur GZB: ‘We geloven en vertrouwen dat God regeert, dat Hij ons kent en ook in deze tijden met ons is. Als niets ons kan scheiden van de liefde van God (Rom.8), dan kan ook de dreiging van de Coronavirus dat niet.’
>> Meer info


Update 20 maart: Blijf bidden 

De GZB heeft vele medewerkers die op allerlei plekken actief zijn. We volgen de ontwikkelingen in deze wereld op de voet. Voor sommige landen is het besluit al genomen om onze medewerkers naar Nederland te halen. Belangrijke argumenten daarbij zijn de lokale medische zorg, de dreiging van sociale onrust en de lokale maatregelen van overheden. Er is nauw overleg tussen alle betrokkenen.

Vanzelfsprekend heeft de crisis ook in toenemende mate een impact op onze partnerkerken en mensen in de diverse landen. Ook hun nood weegt ons zwaar en we doen al het mogelijke om hen te ondersteunen. Hebt u vragen over een specifiek land neem dan gerust contact op met de GZB.

Wij vertrouwen elkaar toe in de handen van de levende God. Wij brengen elkaar in het gebed bij Hem. Blijft u ook bidden voor alle betrokkenen!

Ds. Jan Ouwehand
 
Update 19 maart: ‘We hebben geen antwoorden. We vertrouwen op God.'

Voor de zendingswerkers zijn het ook onzekere tijden. Doen ze er goed aan om te blijven of is het verstandiger om terug te komen? Wat als de gezondheidszorg tekort schiet? Of als een familielid in Nederland ziek wordt of overlijdt? Zijn er dan nog wel vluchten terug naar Nederland? In korte tijd moeten er belangrijke beslissingen genomen worden. Projecten worden stilgelegd, taalstudies lopen vertraging op, verlof, reizen en familiebezoeken moeten worden uitgesteld. In alle stress is het niet altijd makkelijk om nuchter te blijven. Maar zoals een zendingswerker schreef: ‘We hebben geen antwoorden. We vertrouwen op God.’
>> Meer info


Update 19 maart: Het spook van de quarantaine

Matthijs Geluk, zendingswerker in Peru, was vorige week ivm de GZB-dag samen met ds. Gerardo en Ysabel Castro in Nederland. Een bezoek dat slechts 46 uur duurde. Ze keerden zo snel mogelijk terug, maar wel met het risico dat ze bij terugkomst 2 weken in quarantaine zouden moeten.
>> Meer info


Update 18 maart: Coronavirus in Zuid-Afrika
Gerrit en José Heino: Zal Afrika relatief gespaard worden? Een continent dat al zoveel rampen heeft gekend en kent, waaronder TBC, HIV en Ebola. Wereldwijd, voornamelijk in derdewereldlanden waaronder Zuid-Afrika, zijn er 10 miljoen nieuwe TB-patiënten per jaar waarvan er 1.5 miljoen overlijden (2018, www.who.int). De HIV/aidsepidemie is in een heel aantal landen waaronder Zuid-Afrika een stille epidemie geworden. Wereldwijd zijn er 37.9 miljoen mensen die met HIV leven, zijn er 1.7 miljoen nieuwe besmettingen per jaar en 770.000 doden (2018, www.who.int).
>> Meer info
 

Update 18 maart: Kyrie-Eleison en Maranatha markeren laatste ontmoetingen in vastentijd

Ook in Frankrijk is het openbare leven nu grotendeels beperkt. Harriëtte Smit vertelt hoe de vastentijd abrupt een wending kreeg.
>> Meer info
 

Update 18 maart: Corona en politiek in Malawi

De hele wereld is in de ban van het coronavirus. Nederland ligt voor een groot deel plat. Ondertussen gaat het leven in Malawi vrijwel 'gewoon' door. Hoe lang nog? Een update van Gert en Rieneke van de Pol.
>> Meer info


Update 17 maart: Houd moed

Ds. Jan Ouwehand, directeur GZB: We weten ons in Hem verbonden met de wereldwijde kerk. We bidden met hen, voor hen en zij met ons en voor ons. We vertrouwen dat niets ons kan scheiden van Zijn liefde.
>> Meer info
 Update 15 maart: Corona bezien vanuit Ebola-land

Mark Godeschalk, arts in Congo: De wereld is in de ban van het coronavirus. Het grijpt om zich heen, breidt zich uit van plek naar plek, terwijl van alle kanten wordt geprobeerd de verspreiding in te dammen. Het bereikt ons in Oost-Congo waarschijnlijk ook binnenkort (nu al in West-Afrika, Kinshasa, Kenia, Rwanda, etc). Een epidemie, dat komt ons bekend voor. Hoe zien wij COVID-19 met de Ebola-epidemie in Oost-Congo nog in de vingers? 
>> Meer info
 

Update 13 maart: Gert-Jan Segers over het niet doorgaan van de GZB-dag

Gert-Jan Segers zou een van de sprekers zijn op de GZB-dag zaterdag 14 maart in Barneveld. Via een videoboodschap laat hij weten dat ook hij het jammer vindt dat de dag niet doorgaat.
>> Meer info
 

Update 11 maart: GZB-dag gaat niet door!

Helaas moeten we besluiten dat de GZB-dag niet doorgaat. Het besmettingsgevaar is te groot. Diezelfde middag volgt ook het besluit vanuit de overheid: bijeenkomsten met meer dan 100 mensen worden afgelast.
>> Meer info