Sluiten

Druk op enter om te zoeken, ESC om te sluiten.

“Ik dacht dat ik weinig had om op te geven”

Kenia - Gerco op 't Hof met studenten Ritt - 2016

Inmiddels is Gerco op ’t Hof missionair predikant in het noorden van Nederland, maar toen Gerco klaar was met zijn studie, stonden wat hem betreft nog veel mogelijkheden open. “Ik wilde graag dienen in het Koninkrijk van God, maar wist niet hoe en waar.” Gerco meldde zich bij de GZB om eens van gedachten te wisselen over de mogelijkheden. De rest is geschiedenis.

Terugkijkend denkt Gerco dat zending altijd een onderdeel van zijn leefwereld heeft uitgemaakt. “Ik ben geboren en getogen in een christelijk gezin met een actief kerkelijk leven. Mijn ouders waren zeer betrokken op zending in Oost-Europa. Dat was nog in de tijd van het ijzeren gordijn.”

Voor Gerco zelf komt de bewustwording met het moment dat hij rond zijn twaalfde besluit echt met God te willen gaan leven. “Ik dacht altijd dat geloofsgehoorzaamheid iets was voor later, maar kwam tot het besef dat ik daar niet mee mocht ‘spelen’. God wil dat we altijd met Hem leven, niet pas later. Ik nam me voor dat als Jezus zijn leven voor mij heeft gegeven, ik mijn leven geef aan Hem.”

Aan de slag met talenten in Gods Koninkrijk

Gerco doet goed zijn best op school – dat moest ook wel met een moeder in het onderwijs – en kiest voor een breed vakkenpakket. “Ik wilde graag dienen met mijn talenten en kwam bij de keuze uit om theologie te gaan studeren. Toen ik klaar was met mijn studie kwam het besef; wat nu? Ik had maar beperkt zicht op dat ‘Koninkrijk’ en wat de mogelijkheden waren.” Gerco meldt zich bij de GZB en kijkt samen met hen naar de mogelijkheden. Uiteindelijk volgt er een voorstel om naar Kenia af te reizen.

Terugkijkend op dit proces zegt Gerco: “Ik voelde me zo jong en onervaren. Ik had zo weinig levens- en werkervaring. Ik wist amper wie ik was en wat bij me zou passen. Ik ben blij met het open contact dat ik had met de GZB. Ik ging het contact aan door mezelf te zijn en te horen hoe ze naar me keken.”

Ben ik bereid om alles op te geven?

Voor Gerco krijgt het verlangen om te werken in Gods Koninkrijk een impuls tijdens een jeugdweekend. “Een van de sprekers – een zendingswerker – daagde ons uit om na te denken over de vraag: ‘ben ik bereid alles op te geven?’ Dat was een belangrijk moment voor mij. Ik leerde dat er feitelijk geen verschil is tussen het oversteken van de straat of de oceaan.”

Loslaten van wat vertrouwd is

“Ken je het lied ‘I surrender all?”, vraagt Gerco. “Ik las dat in een boek van Keith Green. Die dacht na het zingen van dit lied; ik heb alleen maar een stereotoren. En ik dacht dat ik ook weinig had om op te geven. Ik was single, had geen huis en geen vaste baan. Totdat het moment dichterbij kwam dat ik weg ging. Ik voelde dat ik diepgeworteld ben in mijn dorp en kerkelijke gemeente en dat ik dat echt los moest laten.”

Loslaten van wat bekend en vertrouwd is, ervaart iedereen op zijn eigen manier. “De een is heel gehecht aan zijn familie en drinkt graag koffie met een zus die om de hoek woont, een ander kijkt er erg naar uit om de vleugels uit te slaan. Weer een ander hecht veel waarde aan spullen.”

Levenslessen

Als blijkt dat Kenia inderdaad een match is voor zowel de GZB als Gerco, begint het voorbereidingsproces. “Ik begon me in te lezen in de achtergronden van het land, kreeg een psychologisch onderzoek, een veiligheidstraining en een hele dosis inentingen.” Voor Gerco is het een avontuur waar hij zich volledig instort. “Ik was zo groen als gras wat dit betreft en heb het als bijzonder goed ervaren dat de GZB mij aan de hand heeft genomen.”

“Het is heel goed om je te oefenen in openheid en niet direct je oordeel klaar te hebben. Deze les uit de voorbereiding kwam mij in de praktijk goed van pas. Ik leerde niet te snel conclusies te trekken. Niet direct mijn oordeel uit te spreken. Die kon ik beter toevertrouwen aan m’n dagboek, en later nog eens toetsen. Meestal bleek dat oordeel achteraf ook onterecht te zijn. Ik leerde me te verwonderen over de ander.”, concludeert Gerco als hij terugblikt op zijn voorbereiding.

Oefenen in vertrouwen in God

“Als je nadenkt over of zendingswerk iets voor jou zou kunnen zijn, zou ik zeggen dat het heel goed is voor je vertrouwen in God om het eens over een andere boeg te gooien. Ik heb dat ook gezien bij mensen in mijn omgeving die al een paar jaar werkervaring hadden en financieel alles op de rit hadden. Een uitzending vraagt van iedereen andere dingen.”

Voegt een zendingswerker uit Nederland wat toe?

Tenslotte blijft de vraag openstaan of zendingswerk nog wel zijn nut heeft voor Nederlanders. Daarover is Gerco duidelijk: “Dat blijft altijd nodig vanuit de verbondenheid met de wereldwijde kerk. En voor ons geldt altijd de vraag of je bereid bent om te gaan waar God je wil hebben. Soms is het moeilijker de straat over te steken, dan de oceaan. Het lijkt heel mooi om ver weg te gaan, maar het vraagt ook bereidheid en gehoorzaamheid.” Glimlachend merkt hij op: “Ik ken iemand die al snel enthousiast was over zendingswerk. Een beetje rondrijden in een 4x4 en onderweg op safari nog wat leeuwen spotten leek hem wel wat. Uiteindelijk werd hij zendingswerker in een metropool met miljoenen inwoners en woonde ergens in een betonnen flat op 10 hoog... Hij heeft veel gehad aan zijn avontuurlijke inborst, maar leerde dat het nog te veel om zijn eigen ik ging.”

Gerco werkt een jaar als gastdocent op het seminarie in Kenia. Inmiddels is hij predikant in Nederland en verbonden aan de IZB. “Het mooie van mijn tijd in Kenia was dat ik zelf de verhalen hoorde en zag van de kerk die groeit. Wat dat betreft hebben ze ons echt niet nodig. Mijn uitzending was ook onderdeel van een uitwisseling. Die wederkerigheid vind ik mooi aan de GZB. Ik geloof echt dat iedereen kan leren van hoe andere mensen in het geloof staan.”

Wil je meer weten over een uitzending bij de GZB? Ga naar gzb.nl/werkenbij

Mogen we je mailen?

Een uitzending verandert je leven! In drie e-mails vertellen we je wat het betekent om zendingswerker te zijn, wie je moet 'zijn' om uitgezonden te worden en hoe leven in een andere cultuur je met andere ogen laat kijken naar de Bijbel. Ook kun je gratis het boek 'Reading Jeremiah in Africa' aanvragen.

Verhalen

verhaal-hoelang-nog1
Libanon
De kerk in het Midden-Oosten

Hoe lang nog?

verhaal-geloof-1
Namibië
De kerk in Afrika

Geloof

Foto Misha Filipijnen Bananenboom
Filipijnen
De kerk in Azië

De les van de 'bananenboom'

Headerafbeelding Bordeaux Harriëtte groot
Frankrijk
De kerk in Europa

Van de Buffalo Grill naar een nieuwbouwkerk

Varna gemeente
Bulgarije
De kerk in Europa

Geroepen om te dienen: Missionair werk in Bulgarije

2
Colombia
De kerk in Latijns-Amerika

Het leven in Medellín

Header verhaal egypte psalmen
Egypte
De kerk in het Midden-Oosten

Psalmen op Youtube en in Egypte

IMG_0444
Colombia
De kerk in Latijns-Amerika

Zout van de aarde

Headerafbeelding verhaal Jansen Filipijnen
Filipijnen
De kerk in Azië

Bidden voor het paard