Sluiten

Druk op enter om te zoeken, ESC om te sluiten.

Laurens Jan en Lourina Vogelaar

MGM

Laurens Jan en Lourina Vogelaar
De leiders van de vrouwengroepen, mannengroepen en jongvolwassengroepen beginnen steeds meer vertrouwd te raken met de term MGM. Wat betekent het? MGM staat voor Menggerakkan Gereja dan Masyarakat. Je kunt het vertalen met: Kerk en samenleving in beweging zetten.

MGM heeft alles te maken met een nieuwe manier van werken die een jaar of 20 geleden in Oeganda en Kenia is begonnen. Niet afhankelijk willen zijn en blijven van de rijke kerken uit het Westen, maar zélf opstaan uit armoede en onrecht. Vanuit een herontdekking van de Bijbel werden mensen gestimuleerd hun eigen hulpmiddelen in kaart te brengen om zo in samenwerking met de gehele gemeenschap de gezamenlijke problematiek aan te pakken. De nieuwe aanpak werd ‘Umoja’ genoemd, wat samen of saamhorigheid betekent.

Inmiddels is deze nieuwe manier van werken overal op de wereld geïntroduceerd. Ook in Indonesië en Nederland (‘Met beide benen in de buurt’). Ook in de GPIL zijn we ermee aan de slag gegaan. In de maand maart is een groep van leiders getraind door een trainer die veel ervaring heeft met MGM in Indonesië. Vervolgens is er een team gevormd dat aan de slag gegaan is met het contextualiseren van het trainingsmateriaal. Hoe kan het materiaal geschikt gemaakt worden voor de GPIL (Gereja Protestan Indonesia Luwu), de kerk die wij mogen dienen?

Het trainingsmateriaal bestaat uit een cyclus die je als groep kan doorlopen. Die cyclus bestaat uit een aantal stappen. Bij elke stap hoort trainingsmateriaal. Dit zijn de stappen die we binnen de GPIL doorlopen. 1. Introduceren van MGM in de vrouwengroep, mannengroep of jongvolwassenengroep. 2. Werken aan visie. Wat is de roeping van de kerk? In de leer gaan bij Jezus en leren van zijn bediening. - Denk aan Jezus die schapen ziet zonder herder en uitroept dat de oogst wel groot is, maar de arbeiders weinig. Met andere woorden: willen wij een arbeider zijn in de oogst? Laten we ons inschakelen en gebruiken door God? - Denk aan Johannes de doper die de mensen oproept om te delen en te stoppen met het uitbuiten van andere mensen. - Denk aan Jezus die zieken geneest en armen te eten geeft. - Denk aan Jezus die een gemarginaliseerde blinde zijn plek in de gemeenschap weer teruggeeft. 3. De eigen krachtbronnen, mogelijkheden, gaven, talenten, kennis, vaardigheden en ervaring op het spoor komen. Tot het inzicht komen dat God ons met de aanwezige krachtbronnen, mogelijkheden, gaven, talenten, kennis, vaardigheden en ervaring in de gemeente wil gebruiken bij het uitreiken naar hen die hulp nodig hebben. - Bij de opwekking van Lazarus schakelt God anderen in. - Bij de broodvermenig-vuldiging focussen de discipelen op de onmogelijkheden. Jezus op de mogelijkheden. Hij maakt gebruik van de aanwezige vijf broden en twee vissen en van de discipelen om de nood van de hongerige schare te lenigen. 4. Werken aan de vaardigheid om op een goede wijze leiding te geven. De aanwezige krachtbronnen, mogelijkheden, gaven, talenten, kennis, vaardigheden en ervaring moeten wel op de juiste wijze benut en gebruikt worden. Er moet wel leiding gegeven worden. - Jezus kwam om te dienen, niet om gediend te worden. - Mozes, Gideon, Salomo en Jeremia zijn leiders van wie we veel kunnen leren. - We wassen elkaar de voeten. Wat roept dat voor gevoelens op? 5. Als mannengroep, vrouwengroep of jongvolwassenengroep een klein project uitvoeren. 6. Contact leggen met de samenleving om je heen met het doel om samen te werken bij het tegemoet treden van de vele uitdagingen en de pogingen om noden te leningen en urgente, levensechte problemen op te lossen. 7. Het in kaart brengen van de uitdagingen, noden en problemen in de samenleving (lees: dorpsgemeenschap, stadswijk). 8. Dromen over oplossingen, plannen maken en concrete acties plannen. 9. Actie ondernemen. Een concreet project beginnen en zorgvuldig monitoren. 10. Evalueren. Wat ging goed? Wat kan verbeterd worden? Nadenken over een nieuwe cyclus.

In de maand april zijn op 12 plekken de leidinggevenden van de vrouwengroepen, mannengroepen en jongvolwassenengroepen getraind om dit materiaal in hun groep/vereniging/eredienst te gebruiken. De leiders werden vertrouwd gemaakt met het trainingsmateriaal waarmee ze straks 'hun' groep in beweging kunnen zetten. Trainingsmateriaal waarmee de groep zich bewust wordt van haar roeping in de samenleving om met woorden en daden het evangelie van Jezus Christus te delen/te leven.

In de maand oktober en november vonden er opnieuw trainingen plaats. Opnieuw op twaalf trainingsplekken. Tot in de geïsoleerde gebieden toe. Deze keer een training van twee dagen.  Dag 1:De leiders werden vertrouwd gemaakt met het trainingsmateriaal waarmee ze straks in hun groep aan de slag kunnen. Trainingsmateriaal dat tot doel heeft de deelnemers bewust te maken van de vele gaven, talenten, bronnen, mogelijkheden, kennis, ervaring en vaardigheden die God hun gegeven heeft en die gebruikt mogen/moeten worden om daarmee de naaste te dienen. Denk niet: er moet eerst geld uit het buitenland komen voordat we iets voor anderen kunnen betekenen, voordat we uit kunnen reiken naar onze naaste. God heeft ons al zoveel gegeven.Dag 2:De vele gaven, talenten, mogelijkheden, bronnen, kennis, ervaring en vaardigheden moeten wel op de juiste wijze gebruikt en ingezet worden. Dat kan alleen als er leiding aan gegeven wordt. Daarom een aantal diepgravende bijbelstudies over leiderschap.

Naast bijbelstudies maken we ook gebruik van creatieve werkvormen. Spelenderwijs dingen leren. Sfeer en nieuw elan de groep inbrengen. Twee voorbeelden:1. Geef een groep een waterfles, een aantal touwen van ongeveer 1,5 meter en een aantal elastiekjes. Baken een gebied af van 2 bij 2 meter. Zet de waterfles in het midden. Geef de groep de opdracht om samen, zonder de fles aan te raken en het gebied van 2 x 2 meter te betreden, de fles op te tillen en ergens buiten de 2 x 2 meter op de grond te plaatsen. Het duurt even voordat de groep doorheeft hoe dit mogelijk is. Vervolgens een gesprek over wat we geleerd hebben over het benutten van de gaven, talenten, mogelijkheden, bronnen, kennis, ervaring en vaardigheden die je als groep in huis hebt.2. Geef iemand een bezem. Geef hem/haar de opdracht de bezem recht op de hand te houden, door naar de onderste punt te kijken. Het lukt niet om de bezem recht te houden. Geef hem/haar vervolgens de opdracht om de bezem recht op de hand te houden, door naar de bovenste punt te kijken. Dat lukt wel. Wat leren we hier van als het om leiderschap gaat? Wie gericht is op mensen (behagen/beheersen enz.) zal als leider falen. Wie gericht is op God zal succes hebben (gezegend zijn).

MGM: het begint in de GPIL een begrip te worden. Alhoewel… Door o.a. de pandemie werken nog niet alle vrouwengroepen, mannengroepen en jongvolwassenengroepen met MGM. Als team gaan we ervoor om daar verandering in te brengen. Waarom? Omdat we geloven dat MGM een middel is om de kerk in beweging te zetten, een middel is om in woorden en daden het evangelie van Jezus te delen, een middel is om een verandering van mindset tot stand te brengen, een middel is dat de kerk zelfvertrouwen geeft, zelfstandiger maakt, enzovoorts.

We zijn dankbaar voor het begin. We bidden voor de leiders van de vrouwengroepen, mannengroepen en jongvolwassenengroepen. Dankt en bidt u mee?

Word Zendingsmaatje!

Ben je geïnspireerd door de verhalen uit de wereldkerk en wil je graag betrokken zijn? Word dan Zendingsmaatje van één van onze zendingswerkers en ondersteun ons werk!

Ja, ik doe mee

Verhalen

Headerafbeelding Egypte verhaal De Wit
Egypte
De kerk in het Midden-Oosten

Een haan in de kerk

verhaal-gods-liefde-1
Namibië
De kerk in Afrika

Gods liefde

Headerafbeelding fakkels sint jan frankrijk groot
Frankrijk
De kerk in Europa

Feest van Sint Jan: overgang en vernieuwing

Portretfoto Jiwan Nepal 1
Nepal
De kerk in Azië

Het Evangelie in Nepal

BANNER-2
Nederland

Teamuitje en afscheid Kees

Esther Visser
Thailand
De kerk in Azië

Kerkplanters in Thailand

Headerafbeelding Nijldal en Torajaland Egypte
Egypte
De kerk in het Midden-Oosten

Friesland, het Nijldal en Toraja-land

2024-thiers-1
Frankrijk
De kerk in Europa

GZB-Experience Frankrijk (1)

verhaal-hoelang-nog1
Libanon
De kerk in het Midden-Oosten

Hoe lang nog?