Sluiten

Druk op enter om te zoeken, ESC om te sluiten.

Samen in gebed voor de wereldkerk

Thailand_biddendevrouw

In de week naar Pinksteren hield de GZB vier online gebedsbijeenkomsten met zendingswerkers uit Egypte, Albanië, Malawi en de Filipijnen. Gemeenten en gemeenteleden vanuit Nederlandse kerken luisterden naar de lessen uit de wereldkerk en gingen samen in gebed.

In Egypte schalt vijf keer per dag de oproep van de muezzin voor het gebed. Wie op dat moment niet in de moskee is, rolt op straat zijn matje uit, richt zich naar Mekka en bidt. Voor Rob en Sijda is het een dagelijkse herinnering aan het belang van gebed in hun eigen leven. Ook voor de andere zendingswerkers die meedoen aan de online gebedsbijeenkomsten, levert het leven in een andere cultuur vaak verrassende lessen op. In de context van Malawi, waar Herman en Anneloes wonen, zijn tovenarij en het aanroepen van boze geesten een grote zorg voor de kerk. "Waar een vervloeking zich richt tegen de ander en gericht is op vernietiging, laat gebed juist het tegenovergestelde zien. Het richt zich op de ander, door gericht te zijn op dé Ander, biddend om bevrijding en herstel."

”Juist tijdens de gebedsmomenten in onze gemeente horen we hoe heftig en schrijnend situaties vaak zijn”, vertellen Johan en Willeke. Het gebed in Albanië is voor christenen verweven met het alledaagse leven. Het is er altijd en gaat door, totdat God verhoring geeft. Ook als die verhoring langer op zich laat wachten of anders is dan gehoopt. Ongeacht hoe moeilijk de situatie is, aan het einde van een gesprek klinkt altijd: God is goed. “Het gebed is hier intens”, vertelt Willeke. “Iedereen bidt door elkaar. Je voelt de emotie doorklinken in de gebeden, wanneer de mensen het uitroepen tot God.”

Rob Wesselink

"Bidden is actief meewerken aan de bouw van Gods Koninkrijk."

Over de hele wereld horen en ervaren we het belang van het gezamenlijk gebed. Wat opvalt is de vrijmoedigheid waarmee in veel landen in het openbaar gebeden wordt. “Het is heel normaal wanneer de pastor onze vergadering in een restaurant afsluit door hardop te bidden”, vertellen William en Monica. In de gemeente van Herman en Anneloes wordt voorafgaand aan de eredienst in kleine groepjes voor en met elkaar gebeden. Deelnemers aan de online gebedsbijeenkomsten ervaren dat gezamenlijke gebed net als onze zendingswerkers als een bemoediging. “Er was zoveel te bidden, we waren nog lang niet klaar!”, reageert één van de groepen na het gebed op maandagavond.

De gebedsbijeenkomsten zijn een bemoediging voor iedereen die meedoet. Gebed is de grondtoon van ons werk en leven, de adem van onze ziel. “Bidden is actief meewerken aan de bouw van Gods Koninkrijk”, verwoordt Rob vanuit Egypte. William en Monica vertellen hoe ze ervaren dat het gebed de afstand tussen hun nieuwe thuis in Manilla en de vertrouwde Nederlandse omgeving die ze achterlieten moeiteloos overbrugt. En in de Hervormde gemeente van Elburg, één van de gemeenten die iedere avond met een groep aanwezig is, wordt hetzelfde ervaren; zo wordt de wereld bereikbaar voor gebed.

“Dit kan God niet koud laten”, reageert een deelnemer in de chat van de bijeenkomst. Wereldwijd leren we van elkaar. Maar uiteindelijk richten we ons in het gebed altijd op God, erop vertrouwend dat Hij ons hoort. Of dat nu hardop is, wanneer iedereen wacht op zijn beurt of door elkaar spreekt, of wanneer we bidden in de stilte van ons eigen huis en hart.

Verhalen

De laatste kratjes ingezamelde boodschappen
Frankrijk
De kerk in Europa

Handen uit de mouwen: veertig tieners zamelen 801 kilo voedsel in

2013-10-26_Praag
Tsjechië
De kerk in Europa

De kerk als veilige plaats voor slachtoffers van huiselijk geweld

Een nieuw begin door Daniëlle Oudshoorn
Namibië
De kerk in Afrika

Een nieuw begin - Verhalenreeks Daniëlle Oudshoorn

Header Jesse Haasnoot-4
Nederland

Third Culture Kids

Frere Emmanuel - foto Abbaye Tournay
Frankrijk
De kerk in Europa

Je mag mensen nabij zijn: priesters, ze zijn meer dan nodig

Portret-rik-en-caroline-mager-rwanda
Rwanda
De kerk in Afrika

De bodemloze put

vader en moeder met hun Kausar - bewerkt
Centraal-Azië
De kerk in Azië

Een verlamd meisje als evangelist

Goreangab Danielle Oudshoorn vrouwen
Namibië
De kerk in Afrika

Liefde of vrees - Verhalenreeks Daniëlle Oudshoorn

2023_brievenbussen
Bosnië en Herzegovina
De kerk in Europa

Vakantiegroet